Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Σε όλες τις υπαίθριες αγορές οι αγρότες με το νέο πλαίσιο

Εκτύπωση
laiki28.11.2017
Την δυνατότητα σε παραγωγούς – επαγγελματίες αγρότες με την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου να διαθέτουν τα προϊόντα τους και εκτός λαϊκών σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές καθώς και στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο ανάλογα με την άδεια που του έχει χορηγηθεί, δίδει ο νέος νόμος (4497/2017) για το υπαίθριο εμπόριο.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με σχετική διάταξη που περιελήφθη στο νέο πλαίσιο, το πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται μόνο σε περιοχές και πόλεις με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έχει ως εξής:

Το Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/Α/13-11- 2017), με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Με το νέο νόμο επέρχονται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου ενώ καθορίζονται νέοι κανόνες στον χώρο των λαϊκών αγορών, του στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, στις εμποροπανηγύρεις, τις κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και στις κινητές καντίνες.

Τα βασικά σημεία του Νόμου 4497/2017:

1) Ενιαία αναλυτική περιγραφή όλων των τύπων αδειών και όλων των μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου – Στις άδειες επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου προτεραιότητα κατά 60% θα δίνεται στις ευπαθείς ομάδες ανέργων, όπως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ. και κατά 40% σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα γενικά.

2) Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων στο υπαίθριο εμπόριο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διασταύρωση των στοιχείων των δραστηριοποιούμενων, των ελέγχων καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται.

3) Δυνατότητα σε παραγωγούς – επαγγελματίες αγρότες με την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου για διάθεση των προϊόντων τους και εκτός λαϊκών σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές καθώς και στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο ανάλογα με την άδεια που του έχει χορηγηθεί.

Παράλληλα, κάθε παραγωγός πωλητής τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα του νόμου και καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής.

Οι Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων και τα Δελτία Αποστολής τηρούνται από τους παραγωγούς μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειας τους.

4) Ενισχύεται η βιωσιμότητα των επαγγελματιών δηλ. ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε λαϊκές αγορές λιγότερες από έξι μέρες τη βδομάδα πριμοδοτείται, κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές.

5) Επαρκές θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις μορφές και κατηγορίες άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας όπως αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενώ τίθενται σαφή χρονικά όρια λειτουργίας αυτών των αγορών.

6) Καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης στις Λαϊκές αγορές στο Στάσιμο εμπόριο αλλά και στο Πλανόδιο εμπόριο για την χορήγηση, κατανομή θέσεων και τοποθέτηση πωλητών. Το σύστημα μοριοδότησης συνδυάζει κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και παραβατικότητα (ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι των συνυποψήφιων του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα).

7) Διοικητικές κυρώσεις κατηγοριοποιούνται σε τριάντα (30) παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο με χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 € έως και 3.000 € αλλά και με προσωρινή ή και οριστική ανάκληση της άδειας. Παράλληλα οι κυρώσεις θα καταγράφονται σε Μητρώο Κυρώσεων.

8) Συστήνονται Επιτροπές σε κάθε Περιφέρεια για ορισμένα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και αποτελούνται από όργανα της Διοίκησης και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.

Πηγή: agronews.gr - Μπίκας Αλέξανδρος
Έχουμε 238 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 7552664
fbe

london produce
 

fruit logo en