Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Δικαίωμα σύναψης γραπτών συμβάσεων δίνει η ΕΕ στους αγρότες κατά τις συναλλαγές με την εφοδιαστική αλυσίδα

Εκτύπωση
agrotes48.12.2017
Το δικαίωμα των αγροτών να ζητήσουν γραπτή σύμβαση (εκτός από τη διαπραγμάτευση), στις συναλλαγές τους με τους άλλους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα περιλαμβάνεται στους νέους κανόνες της ΕΕ, που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι αλλαγές αυτές, που συμφωνήθηκαν στην ευρείας κλίμακας πρότασης του Omnibus, αποτελούν μια προσπάθεια της Κομισιόν να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ των αγροτών στην αγορά.

Μιλώντας στο φόρουμ για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στις Βρυξέλλες, στις 6 Δεκεμβρίου 2017, ο αρμόδιος Επίτροπος για την γεωργία, Phil Hogan, τόνισε τη σημασία μιας δίκαιης και σωστά λειτουργούσας αλυσίδας εφοδιασμού που θα επιτρέψει στους αγρότες να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενιαία αγορά της ΕΕ.

«Οι αγρότες αναλαμβάνουν όλο και μικρότερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην ευρωπαϊκή τροφική αλυσίδα. Για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, η Επιτροπή θα προτείνει, το 2018, μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά και βοηθώντας τους να προστατευθούν από τις μελλοντικές κρίσεις», τόνισε.

Κοινό μυστικό η κυριαρχία αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Στο μεταξύ σε διαβούλευση της Κομισιόν, που διεξήχθη από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο ανάμεσα σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των οργανώσεών τους, επιχειρήσεων γεωργίας, δημόσιων αρχών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των καταναλωτών και των οργανώσεών τους, μια ισχυρή πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μερών υποστηρίζει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα:
Το 94% των ερωτηθέντων συμφώνησε ή εν μέρει συμφώνησε ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους αγρότες.

Το 95% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ή εν μέρει συμφώνησαν ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Το 87% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η δράση αυτή θα πρέπει να ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άλλες συνήθεις πρακτικές περιλαμβάνουν ακυρώσεις παραγγελιών τελευταίας στιγμής για φθαρτά προϊόντα, αιτήσεις για προκαταβολικές πληρωμές για την εξασφάλιση ή διατήρηση συμβολαίων ή πρόσθετη πληρωμή για την ευνοϊκή εμφάνιση προϊόντων στα ράφια.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θεωρούν ότι αυτές οι πρακτικές συνέβησαν τακτικά ή πολύ τακτικά, και οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι οι αγρότες ήταν οι πιο πιθανό να επηρεαστούν από αυτές.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφώνησε επίσης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και ότι το επίπεδο της ΕΕ ήταν το καταλληλότερο για το σκοπό αυτό μέσω της νομοθεσίας.

Οι περισσότεροι που πιστεύουν ότι η δράση της ΕΕ θα οδηγήσει σε καλύτερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Με βάση τα αποτελέσματα της τρέχουσας αξιολόγησης αντικτύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Πηγή: froutonea.gr
Έχουμε 220 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 7727890
fbe

london produce
 

fruit logo en