Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


ΣΕΚΛΑ: Προθεσμία εξόφλησης των τιμολογίων των παραγωγών

Εκτύπωση
athens2.1.2018
Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το νόμο 4492/2017, ισχύουν τα εξής:

1) Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ παραγωγού και εμπόρου, που είναι αντίθετη με τα παραπάνω, είναι άκυρη.

2) Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του παραγωγού, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, του επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου.

3) Αν ο έμπορος υποπέσει σε τρείς παραβάσεις, διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.

4) Σύμφωνα με το νόμο, «παραγωγός» θεωρείται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παράγει νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών.

β) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που είναι που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα των μελών τους.

γ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

Συνάδελφοι
Θέση και πρόταση του Συνδέσμου είναι η ανωτέρω υποχρέωση εξόφλησης των τιμολογίων των παραγωγών εντός εξήντα ημερών, να ισχύσει σε όλη την αλυσίδα εμπορίας και διανομής νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (και για τους πελάτες μας)."

Πηγή: sekla.gr
Έχουμε 383 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 7728285
fbe

london produce
 

fruit logo en