Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος από τα 1000 ευρώ

Εκτύπωση
oikonomika9.2.2018
Από κόσκινο τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ακόμη των 1.000 ευρώ θα περνά το υπουργείο Οικονομικών, αναζητώντας τις διαδρομές του μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, οι τράπεζες θα πρέπει να δίνουν τα στοιχεία όσων μεταφέρουν ή λαμβάνουν ποσά 1.000 ευρώ και άνω σε τραπεζικό τους λογαριασμό (ακόμη και αν οι δύο λογαριασμοί είναι δικοί τους) με ηλεκτρονικές πληρωμές.

Παράλληλα, στοιχεία πρέπει να δίνουν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που κάνουν συναλλαγές για όσους παίζουν ή κερδίζουν από 2.000 ευρώ και πάνω από τυχερά παιχνίδια.

Επίσης, οι αγορές αυτοκινήτων και πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μέχρι τώρα, με βάση τον νόμο 3691/2008 για το μαύρο χρήμα, ορίζονταν ήδη κάποιες γενικές κατηγορίες πελατών, για τους οποίους οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να τους ταυτοποιήσουν, με πιο συγκεκριμένη εκείνην όσων κάνουν περιστασιακές πληρωμές άνω των 15.000 ευρώ, ακόμα και «σπαστά» σε ξεχωριστές πληρωμές.

Με το νομοσχέδιο διευρύνονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, αλλά και των πελατών που θα καταγράφονται, ώστε να είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν οι εγχρήματες συναλλαγές τους σε περίπτωση ελέγχων.

Στην πράξη πάντως, και σήμερα οι τράπεζες ταυτοποιούν και καταγράφουν οποιονδήποτε κάτοχο λογαριασμού, ακόμα και με μικρά υπόλοιπα ή χωρίς συναλλαγές, ζητώντας σε τακτά διαστήματα να προσκομίσουν εκκαθαριστικά σημειώματα, δελτίο ταυτότητος, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ.

Στο άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, με βάση νέες ευρωπαϊκές οδηγίες (2015/849 και 2015/847), προστίθενται νέες «περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας», κατά τις οποίες οι τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις οφείλουν να καταγράφουν τις κινήσεις των πελατών τους, όπως στις εξής:

(α) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή μέσω e-banking, κινητών τηλεφώνων κλπ, εφόσον:

αα) αφορά σε ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.
αβ) συνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των χιλίων (1.000) ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, για τις δύο αυτές περιπτώσεις, ως «μεταφορά χρηματικών ποσών» νοείται οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή, «ασχέτως αν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος».

Με άλλα λόγια, ακόμα και για μεταφορές εντός της ίδιας τράπεζας, αλλά ακόμα και από λογαριασμό σε λογαριασμό του ίδιου δικαιούχου, για μόλις 1.000 ευρώ, οι κινήσεις του καταγράφονται και, αν κριθεί αναγκαίο, αποστέλλονται στις Αρχές στις προς έλεγχο για «μαύρο χρήμα»

β) συναλλαγή σε μετρητά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,

γ) συναλλαγή τουλάχιστον δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, κατά την κατάθεση στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών, ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,

δ) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού,

ε) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου.

Τα ως άνω ποσά υπολογίζονται χωρίς ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη.

Πηγή: tvxs.gr
Έχουμε 249 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 6969879
fbe

london produce
 

fruit logo en