Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση νέων αδειών για παραγωγούς που πωλούν αγροτικά προϊόντα στις λαϊκές

Εκτύπωση
laiki4.4.2018
Η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών για τις λαϊκές αγορές αφορά μόνον τις επαγγελματικές άδειες. Κατά συνέπεια, για την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου δεν υφίσταται περιορισμός. Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο για διάφορα θέματα εφαρμογής του νόμου 4497/2017 όσον αφορά στην άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις για την καταγραφή των αδειών στο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και την ανανέωση-θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση - μεταβίβαση - ανάκληση υφιστάμενων αδειών και υφιστάμενων αδειών, για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του ν. 4497/2017.
Επίσης, την έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου μετά την έκδοση του ν. 4497/2017 και την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του ν. 4497/2017.

Τέλος, τη χωρική ισχύς υφιστάμενων και νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου και τη βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.

Έκδοση νέων αδειών στο υπάιθριο εμπόριο
Σε σχέση με την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, που είχε σταματήσει, αναφέρονται τα εξής:

Η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών που τίθεται με την παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 121 αφορά μόνο τις επαγγελματικές άδειες. Κατά συνέπεια για την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου δεν υφίσταται περιορισμός.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του. Σε περίπτωση που ο δήμος μόνιμης κατοικίας ανήκει γεωγραφικά στην περιφέρεια Αττικής ή στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η αίτηση για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κατατίθεται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει στον Δήμο μόνιμης κατοικίας και την σχετική αίτηση για να δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές (πλην λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) ή στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο. Η αίτηση διαβιβάζεται αρμοδίως.

Κατά την έκδοση της άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, ο αδειούχος παραγωγός πωλητής επιλέγει, αν θα δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές ή στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο.

Ο αδειούχος παραγωγός δύναται να αιτηθεί στην εκδούσα Αρχή την μετατροπή της άδειας του αναφορικά με το είδος του υπαίθριου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθεί (Λαϊκές Αγορές, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο), πριν την έναρξη της δραστηριοποίησης του.

Συνεταιρισμοί, ομάδες, οργανώσεις παραγωγών: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στον δήμο της έδρας τους, ή στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον η έδρα τους ανήκει εκεί.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Πηγή: agrotypos.gr
Έχουμε 176 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 8351671
fbe

london produce
 

fruit logo en