Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Πληρωμές ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, τομάτας & ζαχαροτεύτλων έτους 2010

Εκτύπωση

Ολοκληρώθηκαν στις 28.2.2011 οι διαδικασίες πληρωμής των ειδικών ενισχύσεων βάμβακος, τομάτας και ζαχαροτεύτλων έτους 2010 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σχετικά αρχεία πληρωμής εστάλησαν στην ΑΤΕ για πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι από σήμερα μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά ποσά.

Με αφορμή την πληρωμή των δικαιούχων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συνεπείς με το πρόγραμμα πληρωμών και όσα αναγγείλαμε πρόσφατα στην Βουλή ολοκληρώθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η πληρωμή των ειδικών ενισχύσεων στο βαμβάκι, τη τομάτα και τα ζαχαρότευτλα. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής αυτής, πάνω από 200 εκατ. Ευρώ, είναι διαθέσιμα νωρίς στους παραγωγούς αυτών των προϊόντων για να προγραμματίσουν έγκαιρα τις καλλιέργειες της τρέχουσας χρονιάς. Ειδικά για τους καλλιεργητές βάμβακος το συνολικό εισόδημα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι αυξημένο κατά 200 εκατ. Ευρώ περίπου. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής γεωργίας και η στήριξη της παραγωγής μέσα και από τη σωστή διαχείριση & με διαφάνεια καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων».

Τα υπολογισθέντα συνολικά ποσά πληρωμής ανά κατηγορία φαίνονται στον συνημμένο πίνακα 1. Οι ενισχύσεις καταβλήθηκαν σε παραγωγούς που πληρούσαν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ειδικά για την καλλιέργεια βάμβακος έγιναν επιπρόσθετοι έλεγχοι, με τη χρήση τηλεπισκόπισης και την συνδρομή του ΕΛΓΑ για όσους δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι, οι οποίοι υπερέβησαν το 20% των δικαιούχων και υπήρξαν ευρήματα. Συγκεκριμένα για  3.489 δικαιούχους δεν καταβάλλεται ενίσχυση είτε λόγω σφαλμάτων κατά την υποβολή των αιτήσεων, είτε βρέθηκαν ότι δεν καλλιέργησαν βαμβάκι σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια που δήλωσαν, είτε δεν κάλυψαν την ηρτημένη παραγωγή αφού προστέθηκαν οι ζημιές από ΕΛΓΑ, είτε αρνήθηκαν τον έλεγχο κ.λ.π. Για τα προφανή σφάλματα θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους διορθώσεων μέσω διοικητικών πράξεων.

Πίνακας 1

α/α

Κατηγορία

Ειδικής Ενίσχυσης

Ενίσχυση ανά Εκτάριο (Ηα) σε €

Αριθμός Δικαιούχων

Ποσό Πληρωμής σε €

1

Βάμβακος

783,10

47.644

188.195.747,69

2

Τομάτας

1433,1 & 850,54

1.860

10.028.853,25

3

Ζαχαροτεύτλων

268,69

3.881

3.404.183,79

 

Σύνολο

53.385

201.628.784,73

Έχουμε 194 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 10561327
fbe

london produce
 

fruit logo en