Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων

Εκτύπωση
vouliΠρος επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής βρίσκεται το σχέδιο νόμου με τον γενικό τίτλο «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις».
Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική του έκθεση στόχοι του είναι η διασφάλιση της πληρωμής των αγροτών για την πώληση των προϊόντων τους, η διατήρηση αλώβητης της ποιότητας που διαθέτει το προϊόν στο χωράφι μέχρι να φτάσει αυτό στον καταναλωτή και η διαφάνεια στην αλληλουχία των προσώπων που μεσολαβούν.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου θεσπίζονται αυστηρές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπόρου αγροτικών προϊόντων και την εγγραφή τους στο μητρώο. Επίσης, υιοθετούνται ελάχιστα κριτήρια από την πλευρά του κεφαλαίου, των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και των εγγυήσεων που διαθέτουν, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε όποιον δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στο νόμο, καθώς και  οικονομικά αντικίνητρα στους αγρότες να συναλλάσσονται με εμπόρους εκτός του μητρώου και αυστηρές οικονομικές κυρώσεις σε όσους εμπόρους ενεργούν πράξεις χωρίς να είναι καταχωρημένοι στο μητρώο