Ροδάκινα και ψάρια βοηθούν στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας μας προς τη Ρωσία

Εκτύπωση
16.3.2011
Σημαντική αύξηση της τάξεως του 37,18% παρουσίασαν οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Ρωσία, ενώ ανοδικά κατά 57,74% κινήθηκαν και οι εξαγωγές των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας προς την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία του διμερούς εμπορίου.

Στην κορυφή της πυραμίδας των ελληνικών εξαγωγών – σύμφωνα με τα στοιχεία – βρίσκονται τα ροδάκινα και ακολουθούν τα ψάρια. Ειδικότερα, το 2010, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στα 321,75 εκατ. ευρώ έναντι 234,54 εκατ. ευρώ, το 2009. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 37,18% οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των εξαγωγών των Δασμολογικών Κατηγοριών 43.03.10.90 (γουνοδέρματα, γουναρικά), 08.09.30.90 (ροδάκινα), ενώ σημαντική θεωρείται η αύξηση που παρουσιάζεται στη Δασμολογική Κατηγορία 03.02.69.99 (ψάρια νωπά θάλασσας, άλλα), ενώ συνεχίζεται η αυξητική τάση της Δασμολογικής Κατηγορίας 85.17.69.90 (συσκευές τηλεφωνίας), αλλά και των υπόλοιπων Δασμολογικών Κατηγοριών.

Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 57,74%, που οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών των Δασμολογικών Κατηγοριών 27.09.00.90 (λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), άλλα), 27.11.21.00 (φυσικό αέριο) και 27.10.19.45 (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,05%, αλλά κάτω από 0,2%). Στις υπόλοιπες Δασμολογικές Κατηγορίες, πλην προϊόντων ενέργειας, παρατηρούνται, σαφώς, αυξητικές τάσεις στις ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα.

Η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος με τη Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το αρνητικό μας ισοζύγιο με τη χώρα αυτή αυξήθηκε κατά 59,51% και ανήλθε στα -4,34 δισ. ευρώ έναντι αρνητικού ισοζυγίου της τάξεως των -2,72 δισ. ευρώ, το 2009.

Επίσης, παρατηρείται ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στη Ρωσία είναι λιγότερο συγκεντρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα κατέχουν το 54,28% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα αφορούν, κατά μεγάλο μέρος, σε εξαγωγές προϊόντων ενέργειας.