Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Δημοτική Αγορά ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΠΩΝΥΜIA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ Ο.Ε. Γ 15-17 22210 28829 22210 28829
ΑΦΟΙ ΠΑΛΛΗ Ο.Ε. Β 12 22210 79572
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ Γ 18 22210 27810
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ 16 22210 22117
ΒΟΛΙΩΤΗΣ Κ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ 20 22210 26585
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22210 79853
22210 26585
ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α 6
ΕΜΜ. ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ο.Ε.
Β 13 22210 77349 22210 77349
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Α 2
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ Α 1 22210 83557 22210 85498
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΤΟΥΛΙΤΣΗ Α 1 22210 83557
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α 3-4-5-7 22210 20007
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 3-4-5-7
ΤΣΩΚΟΣ & ΤΣΩΚΟΣ Ο.Ε. Β 8-9-10-14  6936703652
ΤΣΩΚΟΣ Ν. - ΤΣΩΚΟΣ Δ. Ο.Ε. Β 8-9-10-14  22210 75990
ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 8-9-10-14  22210 22950 22210 75990
fbe

london produce
 

fruit logo en